Network Menu

Nominera din kandidat till Årets Svenska Kvinna 2019

Vem tycker du ska bli uppmärksammad som Årets Svenska Kvinna 2019?

Alla SWEA-medlemmar har rätt att till sin avdelning föreslå en kandidat.

Styrelsen kan sedan välja att stödja förslaget och sända det vidare till kommittén för Årets Svenska Kvinna.

Kontakta styrelsen senast den 7 januari på luxemburg(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org med ditt väl motiverade förslag till kandidat! Detta är en hedersbetygelse som ges, inte ett stipendium som söks. Det åligger dig — kanske med hjälp av din avdelning — att själv sammanställa det bakgrundsmaterial som ska sändas till kommittén. Det ska innehålla en presentation av kandidaten och en utförlig beskrivning av det hon uträttat som gör att du tycker, att just hon meriterat sig för hedersbetygelsen.

Förslagsställaren/avdelningen ska till kommittén förmedla inte bara sin känslomässiga övertygelse utan även presentera grundläggande fakta kring kandidaten. Detta kan innebära ett visst forskningsarbete i tidningsarkiv och online med hjälp av t.ex. Google och Wikipedia. SWEAs nätverk kan också vara en källa, liksom ett diskret informationssökande i kandidatens närhet.

Kriterier för hedersbetygelsen

  • Mottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen.
  • Mottagaren kan vara medlem i SWEA.
  • Minst en SWEA-avdelning måste stödja nomineringen.

Runt omkring oss finns svenskor, kända och okända, som uppfyller kriterierna ovan och som är väl värda att uppmärksammas som Årets Svenska Kvinna.

Den tilltänkta kandidaten får inte kontaktas eller på annat sätt göras medveten om kandidaturen. När valet av Årets Svenska Kvinna tillkännages på SWEAs årsmöte i april ska det vara en glad överraskning för en person, inte en besvikelse för många tilltalade.

Det måste, enligt riktlinjerna, vara en avdelning som nominerar en kandidat. En enskild Swea kan föreslå en kandidat till sin avdelning, som sedan sänder in nomineringen till kommittén för Årets Svenska Kvinna.

Årets Svenska Kvinna väljs och utses formellt av SWEA Internationals styrelse. Mottagaren av hedersbetygelsen tillkännages på SWEA Internationals årsmöte.

Årets Svenska Kvinna inbjuds till Sverigemiddagen (resa och hotell två nätter) samt får en minnesgåva.