Network Menu

Vi söker nya medarbetare!

SWEA Luxemburgs Styrelse

Ny ordförande

Som ordförande är du avdelningens representant, du leder och övervakar avdelningen. Du leder alla styrelse- och föreningsmöten samt förbereder kallelse och dagordning till alla möten. Ordförande är ledamot av regionstyrelsen och deltar på regionens alla möten, hon skriver avdelningens årsrapport inför regionmötet och vidarebefordrar all information från regionen till avdelningens styrelse och medlemmar. Ordförande deltar också vid SWEA Internationals världsmöte som arrangeras vartannat år och som dessutom innehåller det årliga regionmötet. Kostnaderna för ordförandes resa betalas av avdelningen.

Ny sekreterare

Sekreteraren har ansvar för att skriva protokoll efter styrelsemötena så att det finns ett skriftligt spår av vad som har bestämts. Din uppgift är att är att skicka ut protokollet till styrelsen efter varje möte och att kolla så att alla uppgifter stämmer.

Ny medlemsansvarig

Som medlemsansvarig ansvarar du för att löpande uppdatera medlemsregistret och informerar styrelsen om medlemsutvecklingen på styrelsemöten. Du skickar ut inbetalningsinformation till medlemmarna vid årets början och skickar ut eventuella påminnelser om det behövs. Som medlemsansvarig sköter du kontakten med presumtiva och nya medlemmar, ger dem medlemsblanketter och skickar ut välkomstbrev.

Styrelsemöte SWEA Luxemburg

 

SWEA LuxNytt

Ny redaktör för nyhetsbladet

Vi söker en ny medarbetare som vill vara redaktör för vårt elektroniska nyhetsblad, SWEA LuxNytt, som kommer ut 2-3 gånger per år. Redaktörens uppgift är att samla ihop material från styrelse och enskilda SWEA-medlemmar till nästa nyhetsblad och att sedan sammanställa bild och text i ett Word-dokument, innan detta skickas vidare till korrekturläsning och layout. Det är ett roligt och kreativt jobb som innebär mycket kontakter med andra Sweor! Som redaktör kan du – i samråd med ordförande och styrelse – sätta din egen prägel på innehållet. Det är en fördel om du är bra på att skriva på svenska och redigera texter. Vår nuvarande redaktör Åsa Önnerfors hjälper dig med den första utgåvan.

Ny grafisk designer för nyhetsbladet

Vi söker en ny medarbetare som vill vara med och göra layout för vårt elektroniska nyhetsblad, SWEA LuxNytt, som kommer ut 2-3 gånger per år. Du ansvarar för layout efter det att redaktören och korrekturläsaren har förberett manuskriptet och det är dags att omvandla Word-dokumentet till ett PDF-dokument som kan skickas ut till alla medlemmar. Erfarenhet av och tillgång till ett professionellt redigeringsverktyg som InDesign eller likande är en förutsättning. Vår nuvarande designer Lisa Weber hjälper dig att komma igång.

 

Övriga poster

Eventplanerare

SWEA Professional och SWEA Programgrupp söker också efter nya medarbetare inför våren 2019.

Kontaktperson för Rumsförmedlingen i SWEA Luxemburg

Rumsförmedlingen är en enskild verksamhet inom SWEA. Syftet är att ge besökande Sweor tillfälle att övernatta till en billig penning och möjlighet att knyta nya kontakter. Detta är en personlig service Sweorna emellan och din uppgift är att förmedla kontakter mellan bofasta och besökande sweor. SWEA International och dess lokalföreningar är inte juridiskt ansvariga för någon del av denna förmedling.

 

Om du är intresserad av ovanstående, prata med vår ordförande Petra Cato eller mejla till: ordfswealux(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com