Network Menu

Välkommen på sommarkonsert!

Svenska barn- och ungdomskören bjuder in till konsert/gudstjänst den 16e juni kl. 16.00 i Bertranges kyrka. Damkören Les Decibelles deltar. Kyrkoherde Fredik Ollila kommer från Bryssel.

Årets tema: Sånger av Gullan och Dan Bornemark. Dan Bornemark kommer till Luxemburg och hjälper till med sånger och berättar anekdoter.

Efter konserten bjuds det på saft, bubbel och tårtmingel på kyrkbacken i samarbete med SWEA.