Network Menu

Vi söker nya medarbetare!

Eventplanerare

Programgruppen söker efter nya medarbetare.

 

SWEA LuxNytt

Ny redaktör för nyhetsbladet

Vi söker en ny medarbetare som vill vara redaktör för vårt elektroniska nyhetsblad, SWEA LuxNytt, som kommer ut 2-3 gånger per år. Redaktörens uppgift är att samla ihop material från styrelse och enskilda SWEA-medlemmar till nästa nyhetsblad och att sedan sammanställa bild och text i ett Word-dokument, innan detta skickas vidare till korrekturläsning och layout. Det är ett roligt och kreativt jobb som innebär mycket kontakter med andra Sweor! Som redaktör kan du – i samråd med ordförande och styrelse – sätta din egen prägel på innehållet. Det är en fördel om du är bra på att skriva på svenska och redigera texter.

Ny grafisk designer för nyhetsbladet

Vi söker en ny medarbetare som vill vara med och göra layout för vårt elektroniska nyhetsblad, SWEA LuxNytt, som kommer ut 2-3 gånger per år. Du ansvarar för layout efter det att redaktören och korrekturläsaren har förberett manuskriptet och det är dags att omvandla Word-dokumentet till ett PDF-dokument som kan skickas ut till alla medlemmar. Erfarenhet av och tillgång till ett professionellt redigeringsverktyg som InDesign eller likande är en förutsättning.

Om du är intresserad av ovanstående områden, prata med vår ordförande Lovisa Möller eller mejla till: ordfswealux(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com