Network Menu

Vi söker nya medarbetare!

Sekreterare

Vi söker efter en ny sekreterare.

Eventplanerare

Programgruppen söker efter nya medarbetare.

SWEA LuxNytt

Ny grafisk designer för nyhetsbladet

Vi söker en ny medarbetare som vill vara med och göra layout för vårt elektroniska nyhetsblad, SWEA LuxNytt, som kommer ut 2-3 gånger per år. Du ansvarar för layout efter det att redaktören och korrekturläsaren har förberett manuskriptet och det är dags att omvandla Word-dokumentet till ett PDF-dokument som kan skickas ut till alla medlemmar. Erfarenhet av och tillgång till ett professionellt redigeringsverktyg som InDesign eller likande är en förutsättning.

Om du är intresserad av ovanstående områden, prata med vår ordförande Lovisa Möller eller mejla till: ordfswealux(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com