Network Menu

Digitalt årsmöte

SWEA Luxemburg’s årsmöte hålls i år digtalt via Zoom och – om möjligt – parallellt på Crossfire, onsdagen den 10:e februari 2021, kl 19:00. På Crossfire bjuds det på plock-/mingelmat vid sittande bord samt dryck till maten. SWEA-medlemmar hälsas varmt välkomna!

Ta gärna med en väninna som du tror skulle vara intresserad av SWEA Luxemburg och vår verksamhet. Kom ihåg att du behöver ha betalat medlemsavgiften för 2021 för att vara röstberättigad.