Network Menu

Bli medlem

Är du kvinna, pratar svenska och bor i Luxemburg? Då är du hjärtligt välkommen att bli medlem i SWEA Luxemburg!

Du kan bli medlem om …

För att bli SWEA-medlem måste du bo eller har bott utomlands under en längre period. Dessutom måste du vara:

  • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
  • kvinna över 18 år
  • villig att verka för SWEAs ändamål
  • på orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Medlemsansökan i två steg

1. Fyll i medlemsblanketten

Klicka på länken för att fylla i Medlemsblanketten

2. Betala Medlemsavgift

Årsavgiften i SWEA Luxemburg är 50 €/år.*

Avgiften betalas till SWEA:s konto: BIL – IBAN LU17 0021 1694 9816 0300. Glöm ej bort att notera ditt namn på betalningsavin.

*Gäller “återvändande” medlem under hela året. Ny medlem från september eller senare betalar halva avgiften. Är du under 25 år betalar du halv avgift.

Medlemskap i SWEA är per år (1 januari – 31 december).

 

Se filmerna om SWEA

Du hittar våra filmer om SWEA på SWEAs YouTube kanal, SWEAkanal!

Till filmen på svenska

Till filmen på engelska