Network Menu

Luciagudstjänst

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2017-12-10
16:00 – 17:00


Luciagudstjänst med den svenska barnkören i Luxemburg och damkören Les Decibelles i samarbete med Svenska kyrkan i Bryssel. Domkyrkans krypta i Luxemburgs stad.