Network Menu

SWEA Walk: Ënneschte Bësch

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2021-04-29
11:00 – 13:00


Torsdagens hajk går vi i skogen mellan Merl och Betrange (Ënneschte Bësch). Vi träffas kl 11.00 (OBS! Tiden) vid skogsbrynet, p-platsen som man svänger av mot från Rue des Celtes och går ca 6-7 km tillsammans – ta gärna med lunch/fika i din säck om du vill!
Vi följer gällande regelverk.