Network Menu

Förnya ditt medlemskap

Vad roligt att du vill vara med i SWEA Luxemburg i år igen!

Medlemsansökan i två steg

1. Fyll i medlemsblanketten

Fyll i blanketten om att förnya ditt medlemskap

2. Betala Medlemsavgift

Årsavgiften i SWEA Luxemburg är 50 €/år.*

Var vänlig fyll i lämpligt formulär, så återkommer vi till dig med information om hur du betalar medlemsavgiften. 

*Gäller “återvändande” medlem under hela året. Ny medlem från september eller senare betalar halva avgiften. Är du under 25 år betalar du halv avgift.

Medlemskap i SWEA är per år (1 januari – 31 december).

Vår medlemsansvarig får ansökan och uppdaterar ditt medlemskap.