Network Menu

SWEAs Sekretesspolicy

SWEAs sekretesspolicy

Sekretesspolicy
SWEA – Swedish Women’s Educational Association International, Inc.

Sammanfattning av SWEA Internationals hantering av personuppgifter

I samband med att den nya europeiska dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018, har SWEA uppdaterat sin sekretesspolicy enligt de nya reglerna. Uppdateringar sker kontinuerligt.

SWEA Internationals styrelse har utsett SWEAs administration i Florida till personuppgiftsansvarig. Administrationen har kartlagt och upprättat ett register över hanteringen av personuppgifter inom organisationen.

Idag finns uppgifter om våra medlemmar i våra register genom det avtal som träffats i och med ansökan om medlemskap. Uppgifterna används som följer:

 • När en medlem ansöker om medlemskap och betalar sin medlemsavgift till en av våra avdelningar runt om i världen registreras medlemmens namn, e-postadress, telefonnummer och postadress.
 • Utträdda medlemmars personuppgifter tas bort ur registret och raderas efter bestämd tid.
 • I medlemsavgiften ingår att varje medlem får ett digitalt nyhetsbrev, SWEA-Nytt, sänt till sin e-postadress 6 gånger per år och en tryckt tidning, Forum, per post 2 gånger per år. Inga personuppgifter sparas av våra samarbetspartners vid dessa utskick.
 • I vår information framgår att medlemmen kan välja bort båda dessa publikationer genom att markera det i medlemsregistret.
 • Uppgifterna i detta medlemsregister finns hos företaget KomMed i Sverige. KomMed har bekräftat att de har genomgått en granskning av sin hantering av personuppgifter inför starten av GDPR.
 • Medlemmarna kan när som helst på egen hand ändra, lägga till eller ta bort tidigare inlagd information i registret med hjälp av personliga inloggningsuppgifter.
 • Uppgifterna i registret lämnas inte ut till andra organisationer eller företag.
 • Medlemmarna har personliga inloggningsuppgifter till registret.
 • Inga personuppgifter registreras inom SWEA av annat syfte än för föreningens verksamhet.
 • Vår webbplats och våra samarbetspartners samt sociala media följer de säkerhetsanvisningar som föreskrivs.
 • SWEA International har informerat sina avdelningar, som är ansvariga för den lokala hanteringen av respektive avdelnings personuppgifter, om att sekretesspolicyn måste följas globalt och respektera varje lands egna lagar och förordningar.
 • SWEA International registrerar inte några uppgifter om leverantörer annat än företagets namn. Leverantörsfakturor sparas endast som underlag till bokföringen som sker i USA enligt amerikansk redovisningslag för 501 (c)(3) nonprofit organizations.

Har du frågor om SWEAs sekretesspolicy, kontakta office(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Version: 25 maj 2018